1. بهارناز
    Follow
  2. لیسانس طراحی و نقاشی از هنرهای زیبا ،،مجسمه ساز وسرامیست

9 0 4,169
محفل سایر هنر ها
نقاشی زیرلعابی ،لعاب احیا،قطر دیوارکوب 30سانت
7 0 4,772
محفل سایر هنر ها
دیوارکوب سرامیک ،نقاشی زیرلعابی ،پرتره های بداهه من ،نقاشی زیرلعابی دوبار پخت کو... ادامه
7 0 4,612
محفل سایر هنر ها
دیوارکوب سرامیک ،نقاشی زیرلعابی ،پرتره های بداهه من ،دوبارپخت کوره ،ولعاب احیا
6 0 3,989
محفل سایر هنر ها
دیوارکوب سرامیکی،،با قطر 35cm،نقاشی زیرلعابی ،پرتره های بداهه من ،تک نسخه،دوبار ... ادامه
7 0 6,353
محفل سایر هنر ها
دیوارکوب بشقابی ،سرامیک ،نقاشی زرلعابی ،پرتره های بداهه من ،،دوبار پخت در کوره ،... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی
سید حمید کریمی
negar moghadam