1. گلستانه
    Follow
  2. استاد انجمن خوشنویسان ایران بیش از چهل سال فعالیت در زمینه خوشنویسی. انتشار کتابهایی همچون عمرخیام و نظامی و فردوسی و.. شرکت در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی موزیسین..

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه ورق طلا، قرآنی
#خطاطی #خوشنویسی
23 0 5,175
3,000,000 تومانخرید اثر
ورق طلا، قرآنی #خطاطی #خوشنویسی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه آن روز زشوق ساغر می خرمنم بسوخت
#حافظ #سیاهمشق #خوشنویسی
@tablokhatt اینستا
20 0 3,633
2,000,000 تومانخرید اثر
آن روز زشوق ساغر می خرمنم بسوخت #حافظ #سیاهمشق #خوشنویسی @tablokhatt اینستا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه #حافظ همراز عشق و هم نفس جام باده ای
#خطاطی #خوشنویسی
#نستعلیق
21 0 7,525
4,000,000 تومانخرید اثر
#حافظ همراز عشق و هم نفس جام باده ای #خطاطی #خوشنویسی #نستعلیق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه #خیام#خوشنویسی
ازعمرشبی گذشت و تو بیخبری
@tablokhatt
18 0 4,409
3,500,000 تومانخرید اثر
#خیام #خوشنویسی ازعمرشبی گذشت و تو بیخبری @tablokhatt
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه گر دل نبود کجا وطن سازد عشق
#رباعی #ابوسعیدابولخیر #نستعلیق
16 1 4,969
1,200,000 تومانخرید اثر
گر دل نبود کجا وطن سازد عشق #رباعی #ابوسعیدابولخیر #نستعلیق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه گویند که لحظه ایست روییدن عشق
#نستعلیق
17 0 4,175
3,600,000 تومانخرید اثر
گویند که لحظه ایست روییدن عشق #نستعلیق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه #حافظ..که هرکه بی هنرافتد نظر به عیب کند
14 0 3,264
3,500,000 تومانخرید اثر
#حافظ..که هرکه بی هنرافتد نظر به عیب کند
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه عشق دردانه‌ست و من غواص و دریامیکده..
#غزل حافظ
#نستعلیق# سیاه مشق
19 0 4,899
3,500,000 تومانخرید اثر
عشق دردانه‌ست و من غواص و دریامیکده.. #غزل حافظ #نستعلیق# سیاه مشق
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه آثار قرآنی قل هو الله احد
ورق طلا
18 0 3,786
3,000,000 تومانخرید اثر
آثار قرآنی قل هو الله احد ورق طلا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه خدیا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی
#حافظ #شکسته_نستعلیق
طلا
18 0 6,613
6,200,000 تومانخرید اثر
خدیا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی #حافظ #شکسته_نستعلیق طلا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی گلستانه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
#حافظ
#شکسته_نستعلیق
15 0 6,499
3,500,000 تومانخرید اثر
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند #حافظ #شکسته_نستعلیق
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود درستکار
رضا قلی پور
محمدرضا جوادی نسب