1. مسعود صفار
    Follow
13 4 5,448
محفل خوشنویسی
90X120CM
نام اثر چهل تیکه صاحب اثر مسعود صفار اندازه ۱۲۰*۹۰ سانتیمتر
20 4 7,917
محفل خوشنویسی
90X120CM
نام اثر:ایوان طلا صاحب اثر: #مسعود صفار# اندازه ۱۲۰*۹۰ سانتیمتر تکنیک اکریلیک... ادامه
6 2 3,714
محفل خوشنویسی
سوره کوثر چرم گاوی اندازه اثر ۷ فوت خط کوفی اولیه
9 2 3,321
محفل خوشنویسی
چهار قل کوفی اندازه اثر ۷ فوت چرم گاوی
12 2 3,927
محفل خوشنویسی
90X120CM
اندازه اثر ۹۰*۱۲۰ سانتیمتر اکریلیک و مرکب روی بوم
14 0 4,087
محفل خوشنویسی
90X120CM
اندازه اثر ۹۰*۱۲۰ سانتیمتر صاحب اثر مسعود صفار تکنیک:اکریلیک روی بوم
8 0 4,016
محفل خوشنویسی
100X60CM
وان یکاد کوفی اندازه ۶۰*۱۰۰ سانتیمتر صاحب اثر مسعود صفار اکریلیک ورق طلا روی بوم
12 3 2,969
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه اثر۱۲۰*۹۰ سانتیمتر صاحب اثر مسعود صفار اکریلیک و ورق طلا روی بوم
12 1 4,124
محفل خوشنویسی
90X120CM
اندازه اثر:۱۲۰*۹۰ سانتیمتر صاحب اثر مسعود صفار ورق طلا و اکریلیک روی بوم
17 3 5,428
محفل خوشنویسی
اثر پیش رو به خط کوفی اولیه روی بوم پارچه ای با متریال مرکب و در اندازه ۱۴۰*۱۴۰ ... ادامه
9 2 3,635
محفل خوشنویسی
آیه الکرسی چرم نگاره خط کوفی اولیه اندازه ۶ فوت حدودا ۵۰*۷۰ سانتیمتر
14 2 3,417
محفل خوشنویسی
اندازه ۱۲۰*۱۲۰ سانتیمتر صاحب اثر #مسعود صفار# ورق طلا و مرکب روی بوم نام اثر:... ادامه
21 6 13,921
محفل خوشنویسی
115X145CM
مسیر طلایی ، خط کوفی فرم،ابعاد ۱۱۵ در ۱۴۵ سانتی متر،بوم ، آکرولیک ایتالیا ، دیپ ... ادامه
21 0 11,447
محفل خوشنویسی
100X100CM
اسما الله ، خط کوفی ، ابعاد ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتی متر ، بوم و رنگ آکرولیک ایتالیا
13 0 13,819
محفل خوشنویسی
140X140CM
بسم الله الرحمن الرحیم ، خط کوفی اولیه ، ابعاد ۱۴۰ در ۱۴۰ سانتی متر ، مرکب ضد آب... ادامه
15 0 8,383
محفل خوشنویسی
چهار قل ، آوانگارد ، چرم شتر ، ۱۱/۲ فوت ، مرکب ضد آب و ورق طلا،
12 1 7,733
محفل خوشنویسی
93X140CM
حروف یاقوت،ابعاد ۹۳ در ۱۴۰، خط کوفی فرم ، اثر استاد مسعود صفار، آکرولیک ایتالیا ... ادامه
8 0 5,580
محفل خوشنویسی
آیت الکرسی ، خط کوفی اولیه ، ابعاد ۶/۲ فوت ، چرم طبیعی و ورق طلا ،
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیدمرتضی بختیاری -نقش عرش
کوروش ادریسی
فخرالدین علی نژاد