1. احمد آلبورشم
    Follow
  2. کاردانی هنر. کارشناسی معماری ممتاز خوشنویسی و فعالیت در زمینه گرافیک. ـــــــــــ برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشی و خوشنویسی و گرافیک شرکت درچندین نمایشگاه گروهی نقاشی و خوشنویسی. شرکت در چشنوارهای بین المللی خوشنویسی قزوین یزد بندر عباس دو بار کسب مقام نخست خوشنویسی دانشجویان در استان یزد و راهیابی به مرحله کشوری همدان و ساری آموزش نقاشی از سال 8اههای ازاد.ومدارس غیر انتفاعی آموزش خط تحریری آموزش گرافیک رایانه و دستی مقدماتی دوسال

0 0 192
محفل خوشنویسی
222X222X222CM
اثر آموزشی
1 0 189
محفل خوشنویسی
222X222X22CM
اثر آموزشی
1 0 189
محفل خوشنویسی
222X222X222CM
اثر آموزشی
0 0 186
محفل خوشنویسی
222X2222X22CM
اثر آموزشی
0 0 188
محفل خوشنویسی
22X22X22CM
اثر آموزشی
0 0 195
محفل خوشنویسی
222X222X22CM
اثر آموزشی
0 0 361
محفل خوشنویسی
14X21CM
هوابس ناجوانمردانه گرم است . به وقت خرمشهر و آبادان
5 0 1,454
محفل خوشنویسی
شبنم به آفتاب رسید از فتادگی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیه رکنی
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ
علیرضا فایضی