1. مریم ناز فلاحی
    Follow
  2. مریم ناز هستم حدود ۱۵ سال نقاشی رنگ روغن روی بوم سبک رئال سورئال واکریلیک سبک fluid art انجام می دهم

افکار رنگی بانو اکریلیک روی بوم سایز ۳۰*۴۰ cm
التون جونز در رنگ و سبک های مختلف اکریلیک روی بوم ابعاد ۳۰*۴۰. cm
افکار درون اکریلیک روی بوم سایز ۳۰*۴۰
کلاژ ابعاد ۳۰*۲۵. Cm
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۳۰*۲۵ cm
تصویر الیزابت تیلور .رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۳۰ cm
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۲۵*۳۰ cm
تصویر التون جانز .اکریلیک روی بوم ابعاد cm ۳۰*۴۰
رنگ روغن روی بوم. ابعاد ۶۰*۴۰
عنوان : خلوت دل رنگ روغن روی بوم ابعاد۷۰*۵۰
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۶۰
اکریلیک روی بوم ابعاد ۲۰*۳۰
سبک اکریلیک ابعاد ۲۰*۳۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه بشیری
pardisshafieyon
زهرا رجبی