1. مریم ناز فلاحی
    Follow
  2. مریم ناز هستم حدود ۱۵ سال نقاشی رنگ روغن روی بوم سبک رئال سورئال واکریلیک سبک fluid art انجام می دهم

0 0 103
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
سبک فلوید ارت تکنیک اکریلیک نام اثر : تضاد و همبستگی
0 0 106
محفل نقاشی و گرافیک
50X30CM
سبک فلوید ارت تکنیک اکریلیک نام اثر :نماد فروهر کوروش
0 0 105
محفل نقاشی و گرافیک
25X25CM
سبک فلوید ارت تکنیک اکریلیک نام اثر هوای عاشقی
2 0 719
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
سالوادور دالی تکنیک اکریلیک سبک فلوید ارت
0 0 558
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
اکریلیک سبک فلوید ارت
3 0 405
محفل نقاشی و گرافیک
نفس زمین بعد ار کرونا رنگ روغن سایز ۴۰*۵۰
4 3 415
محفل نقاشی و گرافیک
تولد دوباره رنگ روغن سایز ۵۰*۵۰
7 1 1,658
محفل نقاشی و گرافیک
افکار رنگی بانو اکریلیک روی بوم سایز ۳۰*۴۰ cm
6 2 1,081
محفل نقاشی و گرافیک
التون جونز در رنگ و سبک های مختلف اکریلیک روی بوم ابعاد ۳۰*۴۰. cm
11 0 4,413
محفل نقاشی و گرافیک
افکار درون اکریلیک روی بوم سایز ۳۰*۴۰
2 0 684
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۳۰*۲۵ cm
3 0 702
محفل نقاشی و گرافیک
تصویر الیزابت تیلور .رنگ روغن روی بوم ابعاد ۴۰*۳۰ cm
2 0 658
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۲۵*۳۰ cm
4 0 1,387
محفل نقاشی و گرافیک
تصویر التون جانز .اکریلیک روی بوم ابعاد cm ۳۰*۴۰
7 4 2,347
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم. ابعاد ۶۰*۴۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پگاه ناصری
Arash Momtazbakhsh
فاطمه نعمتی