1. قیطاسیA-E
    Follow
  2. کارآموزی مجموعا بمدت حدود دو سال تحت نظر استاد حجت صفی منش و استاد ثریا نیکو روش.مدرک بین المللی فنی و حرفه ای نقاشی رنگ و روغن

7 2 1,176
محفل نقاشی و گرافیک
40X60CM
#رنگ_روغن اتمام: سال 92 کپی از کارِ استاد جعفر بابایی
10 2 3,773
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
#رنگوروغن روی بوم #oilpainting اتمام 99/4 #گاماسیاب علی احسان قیطاسی
3 0 791
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
#رنگ_روغن روی بوم 80×60 کپی از کار استاد جعفر بابایی
7 2 2,464
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
#رنگ_روغن روی بوم کپی از کار استاد ویدا جیلانچی
6 0 3,664
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
#رنگ_روغن روی بوم کپی از کار استاد محسنی کرمانشاهی
9 0 3,588
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کار کپی
10 0 4,134
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد ویدا جیلانچی
11 2 5,504
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم- کپی از کار استاد محسنی کرمانشاهی
13 0 2,525
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد رحیم نوه سی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

دل آرام کرمانی
زهرا آتش صنعت
ندا خداوردی قراچه داغی