1. احد قاضی
    Follow
  2. ١-كارشناسي مجسمه سازي _کارشناسی ارشد مرمت اشیا تاریخی از دانشگاه هنر تهران ٢-عضو انجمن مجسمه سازان ايران ٣-شركت در سه دوره بينال مجسمه هاي شهري تهران ٤-شركت در بيش از ده نمايشگاه گروهي مجسمه ٥-شركت در يك دوره بينال سفال و سراميك ٦-شركت در سمپوزيوم پرتره تهران١٣٩١و سمپوزيوم پرتره تبريز١٣٩٥ ٧-ساخت ٧مجسمه هايپررئال نصب در موزه مشاهير تهران ٨-ساخت ٥مجسمه هايپر رئال نصب در موزه پهلواني و پارينه سنگي كرمانشاه ٩-ساخت١٢سرديس در باغ مجسمه شهداي كرمانشاه ١٠-آثار شهري: ١-ساخت سه اثر شهري در تهران ٢-ساخت يك اثر شهري در شيراز

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین تک زارع
ایرج ملکی
delaram ardalan