1. Abdolreza Alfteh
    Follow
  2. باسپاس درود:در مکتب مرحوم بزرگوار :#استاد عیسی آلفته:تذهیبکار و مینیاتوریسی سبک آبرنگ : گل و بوته درهنر نکته پردازی: در جلد سازی و مرغش که شاگردان زیادی را با این هنر آشنا نمودن : نزد پدرم شاگردی و تجربه‌ ای اندوخته‌ ام :درسالهای 1372شهرستان : خرمشهر :مدرس دورهای پیش دانشگاهی و چندین نمایشگاه شرکت داشته : درانجمن هنرمندان آرمند عضو بوده :#سفارش #ترمیم #آثار #هنری #آبرنگ و #آموزش: تلفن :

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

راحله سالاری
بختیاری
Shaghayegh Tayebi