1. شاهین اسکندری
    Follow
  2. مدرس و نوازنده سه تار

2 0 2,937
محفل موسیقی
قسمتی از قطعه اسمر اسمر ساخته استاد حسین علیزاده در اواز کرد بیات
6 0 5,699
محفل موسیقی
قسمتی از هفت ضربی چهارگاه اثر استاد حسین علیزاده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ستاره احمدی
پریچهر ارشادی
hooman_azarniakurd7