1. ترنج
    Follow
رنگ و روغن اندازه 40×60 کار با کاردک #فروخته_شد
پاییز زیبا..رنگ و روغن ..اندازه 50×70
آبرنگ.. گلهای آفتابگردان
ساخت و ساز کنته
اثر آبرنگ..اصل
آبرنگ و گواش اورجینال..
اندازه 50×70 امپرسیون
رنگ روغن .امپرسیون..اندازه 20×20...
اثر آبرنگ
رنگ و روغن به روی بوم مخمل..اشیای بی جان
آبرنگ..اندازه 40×60
رنگ و روغن اندازه 100×80
گلدان گل ..سبک امپرسیون..کاردک..اندازه 40×60
اثر هنری رنگ و روغن..کار با کاردک..
اثر آبرنگ...
اندازه 50×70...منظره..
گل های آفتابگردان .. #امپرسیونیسم..اندازه 50×70.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هادی مجاهد
نیلوفر برجیان
Panjefoolad