1. علی اکبر ایزدی
    Follow
  2. طراح | نقاش مهارت در تکنیکهای : پرداز مداد | رنگ روغن ... سبک نقاشی : هایپر رئالیسم آثار منتخب : پرتره انتظار _ پرتره پیرمرد _ پرتره مژگان شجریان _ نقاشی نگاره تخت جمشید و ....

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Ncye marvi
سیدمهدی فدوی
A-M