1. آرین ناظم
    Follow
0 0 52
محفل شعر و داستان
نام اثر: کوچه ۱۳۹۸
1 0 193
محفل شعر و داستان
نام اثر: گمگشته ۱۳۹۹
1 0 831
محفل شعر و داستان
نام اثر : فقر نوشته آرین ناظم تابستان ۹۸
1 0 1,098
محفل شعر و داستان
نام اثر: درخت نوشته آرین ناظم پاییز ۹۸
0 0 302
محفل شعر و داستان
نام اثر: با تو سروده آرین ناظم پاییز ۹۸
2 1 989
محفل شعر و داستان
اثر بی نام است در دو صفحه ارسال شده اسفند ۹۸ نوشته آرین ناظم
0 0 459
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر "قلعه" ابعاد ۱۰×۱۵ ماژیک روی کاغذ ۱۳۹۶
0 0 488
محفل شعر و داستان
نام اثر "در تمنای تو" نوشته آرین ناظم ۱۳۹۸
1 0 502
محفل نقاشی و گرافیک
موضوع : مرغ باغ ملکوت رنگ روغن ابعاد ۲۰×۲۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهتاب-سرخ
منصوره اشرافی
minoosahaf-moghadam