1. آرین ناظم
    Follow
0 0 373
محفل شعر و داستان
نام اثر : فقر نوشته آرین ناظم تابستان ۹۸
1 0 475
محفل شعر و داستان
نام اثر: درخت نوشته آرین ناظم پاییز ۹۸
0 0 139
محفل شعر و داستان
نام اثر: با تو سروده آرین ناظم پاییز ۹۸
1 1 577
محفل شعر و داستان
اثر بی نام است در دو صفحه ارسال شده اسفند ۹۸ نوشته آرین ناظم
0 0 298
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر "قلعه" ابعاد ۱۰×۱۵ ماژیک روی کاغذ ۱۳۹۶
0 0 320
محفل شعر و داستان
نام اثر "در تمنای تو" نوشته آرین ناظم ۱۳۹۸
1 0 336
محفل نقاشی و گرافیک
موضوع : مرغ باغ ملکوت رنگ روغن ابعاد ۲۰×۲۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاطمه مقیم هنجنی
جواد داوری پناه
مس@فر