1. آرزو زند
    Follow
  2. لیسانس نقاشی منتخب پوستر جشنواره دامون فر89 منتخب پوستر رمضان 89(خانه هنرمندان) منتخب جشنواره ژکال93 نمایشگاه گروهی نقاشی گالری احسان96 نمایشگاه گروهی نقاشی گالری زرنا 96 نمایشگاه گروهی نقاشی گالری شمیس 97

12 2 4,948
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیا روی چوب 25.25..قاب شده بدون عنوان آرزو زند
1 0 1,050
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیا روی مقوا 21.30 بدون عنوان آرزو زند
9 2 3,532
محفل نقاشی و گرافیک
میکس مدیاروی بوم 21.30 بدون عنوان آرزو زند
8 0 3,066
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک روی بوم 21.30 بدون عنوان آرزو زند
8 2 2,804
محفل نقاشی و گرافیک
اکرلیک روی مقوا 35.45 بدون عنوان آرزو زند
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پگاه قربان پور
Samirajafari
صدیقه(بهار)مهدوی