نتایج جست جو "کبوترا" در سایت 100هنر

#کبوترا ی قفسی ازین قفس تا اون نفس فقط یه بال ازادیه
شعر از استاد شاملو. روزی دوباره کبوترانمان را به پرواز درخواهیم آورد
Loading