هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت اثر من در نمایشگاه گروهی حق نبشت
گل بیرخ یار خوش نباشد.
ابعاد: ۵۵*۷۵ همراه تذهیب و پاسپارتو
#خط_معلی
3 0 2,527
1,300,000 تومانخرید اثر
اثر من در نمایشگاه گروهی حق نبشت گل بیرخ یار خوش نباشد. ابعاد: ۵۵*۷۵ همراه تذهیب... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت مجموعه عشق
ابعاد : آچهار
#خط_معلی
6 0 3,513
100,000 تومانخرید اثر
مجموعه عشق ابعاد : آچهار #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت ابعاد :آسه مرکب آبی ،کاغذ آبی آسمانی
#خط_معلی
4 0 3,499
200,000 تومانخرید اثر
ابعاد :آسه مرکب آبی ،کاغذ آبی آسمانی #خط_معلی
جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو.. #معلی #مولانا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد..
#خط معلی 
 قاب وپاسپارتو شده
8 0 4,067
80,000 تومانخرید اثر
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد.. #خط معلی قاب وپاسپارتو شده
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت #معلی ابعاد : آسه
من اناری میکنم دانه...
5 0 3,500
200,000 تومانخرید اثر
#معلی ابعاد : آسه من اناری میکنم دانه...
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست..
ابعاد: آسه
خط معلی
5 0 3,368
200,000 تومانخرید اثر
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست.. ابعاد: آسه خط معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت آیه شریفه " امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء "
#معلی
6 0 4,108
80,000 تومانخرید اثر
آیه شریفه " امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء " #معلی
در عشق زنده باید.. کز مرده هیچ ناید #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت معلم چراغیست گیتی فروز
ابعاد : آسه

#معلی #استاد_عجمی #استاد_ابراهیمی
#روز_معلم
6 0 3,442
200,000 تومانخرید اثر
معلم چراغیست گیتی فروز ابعاد : آسه #معلی #استاد_عجمی #استاد_ابراهیمی #روز_معلم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت راستی کن که راستان رستند ...#خط_معلی #مهشید_رعیت
8 0 2,344
140,000 تومانخرید اثر
راستی کن که راستان رستند ... #خط_معلی #مهشید_رعیت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو.
#خط_معلی
#مهشید_رعیت
7 0 2,503
100,000 تومانخرید اثر
جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو. #خط_معلی #مهشید_رعیت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
#خط_معلی
6 0 2,381
80,000 تومانخرید اثر
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت سلامتی صفای پدر، آچهار
#خط_معلی
6 0 2,535
100,000 تومانخرید اثر
سلامتی صفای پدر، آچهار #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت که جان را فرش مادر می توان کرد در    
ابعاد آچهار  . 
 #خط_معلی #مادر
8 0 3,362
90,000 تومانخرید اثر
که جان را فرش مادر می توان کرد در ابعاد آچهار . #خط_معلی #مادر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی مهشید رعیت الا یا ایها الساقی...
ابعاد: 20*20
#خط_معلی #حافظ
8 0 3,087
70,000 تومانخرید اثر
الا یا ایها الساقی... ابعاد: 20*20 #خط_معلی #حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی صدف انتظار نام:خداوند.سایز:70*50.خط معلی.
9 0 1,551
300,000 تومانخرید اثر
نام:خداوند.سایز:70*50.خط معلی.
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی صدف انتظار نام:کوثر.سایز:70*50.خط معلی.
8 0 1,547
300,000 تومانخرید اثر
نام:کوثر.سایز:70*50.خط معلی.
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی صدف انتظار نام:معشوق.سایز:70*50.خط معلی.
8 0 1,566
200,000 تومانخرید اثر
نام:معشوق.سایز:70*50.خط معلی.
Loading