آیه شریفه " امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء " #معلی
در عشق زنده باید.. کز مرده هیچ ناید #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره راستی کن که راستان رستند ...#خط_معلی #مهشید_رعیت
6 0 1,070
140,000 تومانخرید اثر
راستی کن که راستان رستند ... #خط_معلی #مهشید_رعیت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو.
#خط_معلی
#مهشید_رعیت
6 0 1,332
100,000 تومانخرید اثر
جانی و دلی ،ای دل و جانم همه تو. #خط_معلی #مهشید_رعیت
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
#خط_معلی
5 0 1,327
70,000 تومانخرید اثر
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره سلامتی صفای پدر، آچهار
#خط_معلی
5 0 1,471
90,000 تومانخرید اثر
سلامتی صفای پدر، آچهار #خط_معلی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره الا یا ایها الساقی...
ابعاد: 20*20
#خط_معلی #حافظ
6 0 2,425
70,000 تومانخرید اثر
الا یا ایها الساقی... ابعاد: 20*20 #خط_معلی #حافظ
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره که جان را فرش مادر می توان کرد در    
ابعاد آچهار  . 
 #خط_معلی #مادر
6 0 2,508
90,000 تومانخرید اثر
که جان را فرش مادر می توان کرد در ابعاد آچهار . #خط_معلی #مادر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی صدف انتظار نام:خداوند.سایز:70*50.خط معلی.
9 0 1,127
300,000 تومانخرید اثر
نام:خداوند.سایز:70*50.خط معلی.
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی صدف انتظار نام:کوثر.سایز:70*50.خط معلی.
8 0 1,119
300,000 تومانخرید اثر
نام:کوثر.سایز:70*50.خط معلی.
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی صدف انتظار نام:معشوق.سایز:70*50.خط معلی.
8 0 1,114
200,000 تومانخرید اثر
نام:معشوق.سایز:70*50.خط معلی.