کمندش بیشه بر شیران قفس کرد #رودکی خط #صلاح_الدین_پردل @khatparsimalaysia