دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
بخوان ای خسرو آواز ایران
هنر خوشنویسی بخوان ای خسرو آواز ایران
بازدید آثار (32)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ارغوان فاطمى قطعه سوره حمد و تذهیب اسلیمى و ختایى پاسپارتو شده
#تذهیب 
#خوشنویسى
4 0 2,967
400,000 تومانخرید اثر
قطعه سوره حمد و تذهیب اسلیمى و ختایى پاسپارتو شده #تذهیب #خوشنویسى
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمدرضاحباب اندازه 70-50 فری سایز
#خالق #لوح # قلم # اللوح #القلم #محمدرضاحباب
5 0 381
3,500,000 تومانخرید اثر
اندازه 70-50 فری سایز #خالق #لوح # قلم # اللوح #القلم #محمدرضاحباب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمدرضاحباب اندازه : 70-50 فری سایز 
خط نستعلیق / آری باتفاق جهان می توان گرفت
#آری #اتفاق #جهان #میتوان #محمدرضاحباب
8 0 680
4,200,000 تومانخرید اثر
اندازه : 70-50 فری سایز خط نستعلیق / آری باتفاق جهان می توان گرفت #آری #اتفاق #... ادامه
سوره مبارکه حمد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمدرضاحباب اندازه اصلی 70-50 فری سایز 
این الطالب بدم المقتول بکربلا / خط : کرشمه 
#این_الطالب #امام_حسین #بدم_المقتول #کربلا #محمدرضاحباب
11 0 2,498
3,800,000 تومانخرید اثر
اندازه اصلی 70-50 فری سایز این الطالب بدم المقتول بکربلا / خط : کرشمه #این_الط... ادامه
اجرای زنده آهنگ (گل گلدون) خواننده: محمد حسین سلطانی
سوره حمد ...تذهیب اثر..سرکارخانم شهلا شفیعی
محمد خیری کابل
محمد رسول الله ثلث
حمد و ثنا پروردگار 70 در 50
کوشک احمدشاهی تهران .اسکیس درمحل بر روی مقوا با اکریلیک 50*65
(فروخته شد) (دل هوا دارد که پیوندد به او) ابعاد با احتساب پاسپارتو: ۵۰×۴۰ ( #محمدمظهری)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی پیام محمدی 30x15 #استاد اخوین #خطاطی  تذهیب استاد حسن محمدی
6 0 3,865
5,000,000 تومانخرید اثر
30x15 #استاد اخوین #خطاطی تذهیب استاد حسن محمدی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری آه از غم تو هزار آه از غم تو
(#ابوسعید ابوالخیر)
۶۰×۴۰
(#محمدمظهری)
14 0 3,568
650,000 تومانخرید اثر
آه از غم تو هزار آه از غم تو ( #ابوسعید ابوالخیر) ۶۰×۴۰ ( #محمدمظهری)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمد مظهری صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید
(#حافظ)
(اثر#محمدمظهری)
۲۲×۱۶
مرکب و اکریلیک روی مقوا
قلم ۱.۵ سانتی
قاب چوبی
12 0 1,984
350,000 تومانخرید اثر
صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید ( #حافظ) (اثر #محمدمظهری) ۲۲×۱۶ مرکب و اکریلیک ر... ادامه
Loading