#پرسه در خیال #جلال جاوند
مجسمه سیلیکونی از جلال آل احمد-موزه مشاهیر ،تهران
#وارثان_ذات_یزدان ما ذره ایی از ذات هویدای نهانیم سرّی که سر از پرده برون کرده ،... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی الهه امیرجلالی نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی 
تکنیک : نقاشیخط وفتومدیا
17 0 5,142
2,500,000 تومانخرید اثر
نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی تکنیک : نقاشیخط وفتومدیا
نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی نام اثر :نقش خیال
نام نام خانوادگی : الهه امیرجلالی نام اثر : رخ یار تکنیک : رنگ وروغن
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی الهه امیرجلالی نام نام خانوادگی : الهه امیرجلالی 
نام اثر : گلچهره 
تکنیک : نقاشیخط
21 2 8,050
2,500,000 تومانخرید اثر
نام نام خانوادگی : الهه امیرجلالی نام اثر : گلچهره تکنیک : نقاشیخط
اسماءالله(صفات جمالی و جلالی خداوند) #نقاشیخط_شکسته #اکریلیک_بوم 100 × 100 cm
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی لیلا ذوقی الله ، جل جلاله
#نقاشیخط_خاتم
#اکریلیک_بوم
 Cm100× 100
10 0 3,365
1,000,000 تومانخرید اثر
الله ، جل جلاله #نقاشیخط_خاتم #اکریلیک_بوم Cm100× 100
Loading