نتایج جست جو "تمامیت" در سایت 100هنر

هنر نقاشی و گرافیک تصویرسازی پیام یاسینی خودکامگی
از مجموعه خودکامگی
میل به قدرت از امیال غریضی است که ممکن است رفته رفته به غول خودکامگی تبدیل شود. غول خودکامگی تمامیت خواه است و برای ارضای امیال خود دست به هر کاری خواهد زد...
77 0 7,561
500,000 تومانخرید اثر
خودکامگی از مجموعه خودکامگی میل به قدرت از امیال غریضی است که ممکن است رفته رفته... ادامه
Loading