#ایرج جنتی عطایی #بابک بیات
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ایرج جوادنیا فهم و خرد بکنه کمالش نبرده راه
ایرج جوادنیا#
خوشنویسی نستعلیق# آکرولیک# قاب شده#
ابعاد کار بدون قاب 30*40
3 0 4,251
600,000 تومانخرید اثر
فهم و خرد بکنه کمالش نبرده راه ایرج جوادنیا# خوشنویسی نستعلیق# آکرولیک# قاب شد... ادامه
Loading