داستان حواس پرتی
هنر شعر و داستان داستان حواس پرتی
بازدید آثار (13)
شعر طنز سيگار و بيكار
هنر شعر و داستان شعر طنز سيگار و بيكار
بازدید آثار (10)
دکلمه شعر نیما یوشیج
بازدید آثار (12)
داستان شک و تردید
هنر شعر و داستان داستان شک و تردید
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
محفل شعر و داستان
هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان
بازدید آثار (443)
نام اثر: #شب_سرد سبک: #نیمایی سراینده: #ساراگوهری باز در این دل شب حرف ها مان... ادامه