عکاسی فرهنگ ایرانی
هنر عکاسی عکاسی فرهنگ ایرانی
بازدید آثار (97)
#لوپتو #شفیع_آباد #شهداد #دورنیست لوپتو عروسک سنتی بوده که زنان روستایی این منطق... ادامه
پیرزنی در روستای ابیانه با لباس محلی ابیانه
لباس زیبای دختر کورد
تهران/ کاخ گلستان.لباس ایرانی
تهران/ کاخ گلستان. لباس اقوام ایرانی
لباس زیبای کوردی به تن دختر نوجوان کورد در طبیعت زیبا و بکر کوهستان شاهو