بداهه نوازی دشتی
هنر موسیقی بداهه نوازی دشتی
بازدید آثار (12)
اجرای اصفهان
هنر موسیقی اجرای اصفهان
بازدید آثار (9)
اجرای قطعه ی پاپیون
هنر موسیقی اجرای قطعه ی پاپیون
بازدید آثار (9)
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا سعیدی # قطعه # تذهیب متن اسلیمی و سرلوح 
#شعر : شفیعی کدکنی
# ابعاد 50*35
5 0 927
4,500,000 تومانخرید اثر
# قطعه # تذهیب متن اسلیمی و سرلوح #شعر : شفیعی کدکنی # ابعاد 50*35
قطعه، سطر ترکیبی، قلم ۵میلی، مُذهّب
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محمود نادری قطعه، کاغذ دست ساز آهار مهره
8 0 2,827
500,000 تومانخرید اثر
قطعه، کاغذ دست ساز آهار مهره
وصال #قطعه ابعاد اثر 35×50
#بهمن_زارعیان نام اثر: سرو و ماهی قطع:80×80
#بهمن_زارعیان نام اثر: آرامش قطع:60×80/آکرولیک روی بوم
قطعه سطر ترکیبی قلم ۴ میلی طلا اندازی شده
هنر عکاسی محفل عکاسی arash ابعاد اثر به قطع A3 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
6 0 1,524
1,000,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر به قطع A3 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
هنر عکاسی محفل عکاسی arash ابعاد اثر به قطع A3 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
6 0 1,449
700,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر به قطع A3 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
هنر عکاسی محفل عکاسی arash ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
6 0 1,335
700,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
هنر عکاسی محفل عکاسی arash ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
3 0 1,327
1,000,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
هنر عکاسی محفل عکاسی arash ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
5 0 1,276
700,000 تومانخرید اثر
ابعاد اثر به قطع A4 می باشد...و بر روی کاغذ گلاسه چاپ میگردد
قطعه ترکیبی طلا اندازی شده قلم ۶ میلی
قطعه ترکیبی ،مذَهَّب،قلم۶میلی
قطعه ترکیبی دیگر ،مذهّب از(مُردم اندر حسرت فهم دُرُست،مولوی)
هنر سایر محفل سایر هنر ها یونس طراحی تابلوکاشی کاری/اندازه 1.9×2 متر/اندازه هر قطعه کاشی بین 4 میل تا 0.5 سانت (کلا کار با دست)/قاب دور کار چوبی همراه قطعات خراطی شده/تشکیل شده از نزدیک به 3000 قطعه کاشی شکسته/شکل هندسی کاشی ها مربعی و دایره ای شکل جنس زیر کار MDF
8 0 5,209
15,000,000 تومانخرید اثر
تابلوکاشی کاری/اندازه 1.9×2 متر/اندازه هر قطعه کاشی بین 4 میل تا 0.5 سانت (کلا ک... ادامه
قطعه نستعلیق
قطعه ترکیبی،مذهّب،قطاعی،قلم مشقی ۴میلی از(مُردم اندر حسرت فهم درست،مولوی)
قطعه سطر ترکیبی قلم ۸ میلی ،طلا اندازی شده
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضاعبادی قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدایت با صدایم ساز نیست
35 2 7,444
2,500,000 تومانخرید اثر
قطعه سیاه مشق،دندانموشی،طلااندازی،قطاعی،قلم ۴میلی،اندازه۳۵×۴۵متن:ساقیا امشب صدای... ادامه
قطعه سیاه مشق قلم۴میلی مُذهّب(به هر که می نگرم صورت تو میبینم)
دوئتِ بخشی از قطعه ی شیراز اثر استاد #بیژن_مرتضوی توسط میلاد نقیلو و علی محمدی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شیوا قطعه چو ایران نباشد تن من مباد— کاغذ دست ساز آهار مهره شده —مرکب مشکی سنتی
4 0 2,526
1,000,000 تومانخرید اثر
قطعه چو ایران نباشد تن من مباد— کاغذ دست ساز آهار مهره شده —مرکب مشکی سنتی
Loading