نتایج جست جو "فریادش" در سایت 100هنر

.. خاموش باش,مرغ!دمی بگذار امواج سرگردان شده بر آب کین مردگان خفته مگر روزی فری... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی الناز پناهی #خسته بود 
پر از #حرف
ولی #سکوت امانش نمیداد
اما
#دست_هایش بودند
که #فریادش را #بازتاب میکردند
"دگر این ابر #بهاری نای #باریدن ندارد ..."
4 0 2,824
30,000 تومانخرید اثر
#خسته بود پر از #حرف ولی #سکوت امانش نمیداد اما #دست_هایش بودند که #فریادش... ادامه
Loading