نتایج جست جو "اکبرنژاد" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد روشنی طلعت تو ماه ندارد
پیش تو گل رونق گیاه ندارد
گوشه ابروی توست منزل جانم
خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد
تا چه کند با رخ تو دود دل من
آینه دانی که تاب آه ندارد
دیدم‌وآن‌چشم‌دل‌سیه‌که‌توداری
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد
رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد
خون‌خوروخامش‌نشین‌که‌آن‌دل‌نازک
طاقت فریاد دادخواه ندارد
گو برو و آستین به‌خون‌جگرشوی
هر که در این آستانه راه ندارد
نی من تنها کشم تطاول زلفت
کیست که او داغ آن سیاه ندارد
شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
7 0 6,119
15,000,000 تومانخرید اثر
روشنی طلعت تو ماه ندارد پیش تو گل رونق گیاه ندارد گوشه ابروی توست منزل جانم خوشت... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شیر سرخیم و افعی سیهیم
#حافظ 
#دکتراکبرنژاد
3 0 2,868
5,000,000 تومانخرید اثر
شیر سرخیم و افعی سیهیم #حافظ #دکتراکبرنژاد
هوالمعزّ ای ز خطت غالیه پر مشک ناب آینه دار رخ تو آفتاب تا رخ تو رونق مه بشکند ب... ادامه
هوالمعبود بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز فرش... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد #فاتحه‌الکتاب نوشته شده با ترلینگ
خط: #اکبرنژاد
4 0 2,824
10,000,000 تومانخرید اثر
#فاتحه‌الکتاب نوشته شده با ترلینگ خط: #اکبرنژاد
درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری کشیده ام که مپرس شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن شعر: #حافظ خط... ادامه
الهی آتنا فی الآخرت حُسن تمام زندگی حُسن عاقبت حُسن تو دانی احسن الاحوالِ هرکس ع... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد والتین والزیتون و طور سینین (قرآن کریم)
خط: #اکبرنژاد
3 0 3,093
15,000,000 تومانخرید اثر
والتین والزیتون و طور سینین (قرآن کریم) خط: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ
خداوند هر روز امر جدیدى ایجاد مى‌کند که قبلًا نبوده است. 
#قرآن_کریم
خط: #اکبرنژاد
4 0 3,429
1,000,000 تومانخرید اثر
کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ خداوند هر روز امر جدیدى ایجاد مى‌کند که قبلًا نبوده... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
از جمع هرچه جمع است
چیزی بتو نیفزود
کسر تمام عالم
گردیت هم نباشد
شعر و خط: #اکبرنژاد
4 0 3,451
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب از جمع هرچه جمع است چیزی بتو نیفزود کسر تمام عالم گردیت هم نباشد شعر و... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالله
خط شکسته چینی: #اکبرنژاد
3 0 3,538
1,000,000 تومانخرید اثر
هوالله خط شکسته چینی: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط شکسته چینی(ابداعی) : #اکبرنژاد
1 0 3,415
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته چینی(ابداعی) : #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعشوق
خط: #اکبرنژاد
5 0 2,633
1,000,000 تومانخرید اثر
هوالمعشوق خط: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد گاهی گمان نمی کنی ولی می شود
گاهی نمی شود نمیشود که نمی شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود
شعر و خط: #اکبرنژاد
2 0 2,805
1,000,000 تومانخرید اثر
گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود نمیشود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا ب... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد
ببارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق جواب سلام ما افتد
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
4 0 2,835
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود
در مقامات طریقت هرکجا کردیم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
5 0 3,454
1,000,000 تومانخرید اثر
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود در مق... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند
وان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ ببانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
3 0 3,427
1,000,000 تومانخرید اثر
حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند وان یکاد بخوانید و در فراز کنید رباب و چنگ ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
#حافظ  گرت زپند حکیمان ملالت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد
خط: #اکبرنژاد
7 0 3,507
1,000,000 تومانخرید اثر
بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد #حافظ گرت زپ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعز
اگر دستم رسد بر چرخ گردون
ازو پرسم که این چونست و آن چون
یکی را میدهی صد گونه نعمت
یکی را قرص جو آلوده در خون
شعر: #باباطاهر خط: #اکبرنژاد
2 0 3,589
500,000 تومانخرید اثر
هوالمعز اگر دستم رسد بر چرخ گردون ازو پرسم که این چونست و آن چون یکی را میدهی صد... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
نظر پاک تواند رخ جانان دیدن
که در آئینه نظر جز به صفا نتوان کرد
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
2 0 3,420
500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد نظ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شعر و خط: #اکبرنژاد  التماس دعای مخصوص
1 0 2,654
500,000 تومانخرید اثر
شعر و خط: #اکبرنژاد التماس دعای مخصوص
Loading