هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
#حافظ  گرت زپند حکیمان ملالت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد
خط: #اکبرنژاد
3 0 767
1,000,000 تومانخرید اثر
بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد #حافظ گرت زپ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعز
اگر دستم رسد بر چرخ گردون
ازو پرسم که این چونست و آن چون
یکی را میدهی صد گونه نعمت
یکی را قرص جو آلوده در خون
شعر: #باباطاهر خط: #اکبرنژاد
1 0 1,233
500,000 تومانخرید اثر
هوالمعز اگر دستم رسد بر چرخ گردون ازو پرسم که این چونست و آن چون یکی را میدهی صد... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
نظر پاک تواند رخ جانان دیدن
که در آئینه نظر جز به صفا نتوان کرد
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
2 0 1,412
500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد نظ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شعر و خط: #اکبرنژاد  التماس دعای مخصوص
1 0 1,187
500,000 تومانخرید اثر
شعر و خط: #اکبرنژاد التماس دعای مخصوص
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط: #اکبرنژاد شعر: مولانا
1 0 1,296
500,000 تومانخرید اثر
خط: #اکبرنژاد شعر: مولانا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد آیات۷۰ ،۷۱، ۷۲، ۷۳ سوره اسراء خط: #دکترعلی_اکبرنژاد 45X60
5 0 1,707
750,000 تومانخرید اثر
آیات۷۰ ،۷۱، ۷۲، ۷۳ سوره اسراء خط: #دکترعلی_اکبرنژاد 45X60
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد آیه الکرسی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد  ۴۵×۶۰
3 0 2,449
750,000 تومانخرید اثر
آیه الکرسی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد ۴۵×۶۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد تصنیف زیبای قدیمی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد  ابعاد: 50x70
5 0 1,765
750,000 تومانخرید اثر
تصنیف زیبای قدیمی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد ابعاد: 50x70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شعر: #سعدی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد  ابعاد اثر بدون پاسپارتو: ۴۵×۶۰
4 0 1,341
1,000,000 تومانخرید اثر
شعر: #سعدی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد ابعاد اثر بدون پاسپارتو: ۴۵×۶۰
ز در درآ و شبستان ما منور کن شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
تاب بنفشه میدهد طرّه مشکسای تو شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد ستاره بدرخشید و‌ماه مجلس شد
شعر: #حافظ 
خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
1 0 1,101
750,000 تومانخرید اثر
ستاره بدرخشید و‌ماه مجلس شد شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط: دکترعلی اکبرنژاد
2 0 1,165
750,000 تومانخرید اثر
خط: دکترعلی اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هر ذرّه را با نام او چون خویش رقصان می کنم
وانگه به پیش دلبرم از دور زانو می زنم
شعر و خط: #اکبرنژاد
1 0 1,105
750,000 تومانخرید اثر
هر ذرّه را با نام او چون خویش رقصان می کنم وانگه به پیش دلبرم از دور زانو می زنم... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد چهارقل و حمد 
در ابعاد ۱۰۰× ۱۵۰ سانتیمتر
خط: #اکبرنژاد
3 0 1,068
1,500,000 تومانخرید اثر
چهارقل و حمد در ابعاد ۱۰۰× ۱۵۰ سانتیمتر خط: #اکبرنژاد