نتایج جست جو "اکبرنژاد" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد فرصت شمار صحبت
کز این دوراهه منزل
چون بگذریم دیگر
نتوان بهم رسیدن
شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
3 0 1,412
50,000,000 تومانخرید اثر
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن شعر: #حافظ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد الهی آتنا فی الآخرت حُسن
تمام زندگی حُسن عاقبت حُسن
تو دانی احسن الاحوالِ هرکس
عطا کن حالت این عاشقت حُسن
شعر وخط: #اکبرنژاد
3 0 1,683
150,000,000 تومانخرید اثر
الهی آتنا فی الآخرت حُسن تمام زندگی حُسن عاقبت حُسن تو دانی احسن الاحوالِ هرکس ع... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد والتین والزیتون و طور سینین (قرآن کریم)
خط: #اکبرنژاد
3 0 1,689
15,000,000 تومانخرید اثر
والتین والزیتون و طور سینین (قرآن کریم) خط: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ
خداوند هر روز امر جدیدى ایجاد مى‌کند که قبلًا نبوده است. 
#قرآن_کریم
خط: #اکبرنژاد
4 0 2,162
1,000,000 تومانخرید اثر
کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ خداوند هر روز امر جدیدى ایجاد مى‌کند که قبلًا نبوده... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
از جمع هرچه جمع است
چیزی بتو نیفزود
کسر تمام عالم
گردیت هم نباشد
شعر و خط: #اکبرنژاد
4 0 2,238
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب از جمع هرچه جمع است چیزی بتو نیفزود کسر تمام عالم گردیت هم نباشد شعر و... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالله
خط شکسته چینی: #اکبرنژاد
3 0 2,142
1,000,000 تومانخرید اثر
هوالله خط شکسته چینی: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط شکسته چینی(ابداعی) : #اکبرنژاد
1 0 2,128
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته چینی(ابداعی) : #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعشوق
خط: #اکبرنژاد
5 0 1,511
1,000,000 تومانخرید اثر
هوالمعشوق خط: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد گاهی گمان نمی کنی ولی می شود
گاهی نمی شود نمیشود که نمی شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود
شعر و خط: #اکبرنژاد
2 0 1,637
1,000,000 تومانخرید اثر
گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود نمیشود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا ب... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد
ببارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق جواب سلام ما افتد
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
4 0 1,617
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود
در مقامات طریقت هرکجا کردیم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
5 0 2,384
1,000,000 تومانخرید اثر
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود در مق... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند
وان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ ببانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
3 0 2,342
1,000,000 تومانخرید اثر
حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند وان یکاد بخوانید و در فراز کنید رباب و چنگ ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد
#حافظ  گرت زپند حکیمان ملالت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد
خط: #اکبرنژاد
7 0 2,356
1,000,000 تومانخرید اثر
بادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ در معرضی که تخت سلیمان رود به باد #حافظ گرت زپ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعز
اگر دستم رسد بر چرخ گردون
ازو پرسم که این چونست و آن چون
یکی را میدهی صد گونه نعمت
یکی را قرص جو آلوده در خون
شعر: #باباطاهر خط: #اکبرنژاد
2 0 2,545
500,000 تومانخرید اثر
هوالمعز اگر دستم رسد بر چرخ گردون ازو پرسم که این چونست و آن چون یکی را میدهی صد... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
نظر پاک تواند رخ جانان دیدن
که در آئینه نظر جز به صفا نتوان کرد
شعر: #حافظ  خط: #اکبرنژاد
2 0 2,568
500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد نظ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شعر و خط: #اکبرنژاد  التماس دعای مخصوص
1 0 2,009
500,000 تومانخرید اثر
شعر و خط: #اکبرنژاد التماس دعای مخصوص
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط: #اکبرنژاد شعر: مولانا
1 0 1,946
500,000 تومانخرید اثر
خط: #اکبرنژاد شعر: مولانا
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد آیات۷۰ ،۷۱، ۷۲، ۷۳ سوره اسراء خط: #دکترعلی_اکبرنژاد 45X60
5 0 2,040
750,000 تومانخرید اثر
آیات۷۰ ،۷۱، ۷۲، ۷۳ سوره اسراء خط: #دکترعلی_اکبرنژاد 45X60
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد آیه الکرسی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد  ۴۵×۶۰
3 0 2,852
750,000 تومانخرید اثر
آیه الکرسی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد ۴۵×۶۰
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد تصنیف زیبای قدیمی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد  ابعاد: 50x70
5 0 1,910
750,000 تومانخرید اثر
تصنیف زیبای قدیمی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد ابعاد: 50x70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شعر: #سعدی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد  ابعاد اثر بدون پاسپارتو: ۴۵×۶۰
4 0 1,474
1,000,000 تومانخرید اثر
شعر: #سعدی خط: #دکترعلی_اکبرنژاد ابعاد اثر بدون پاسپارتو: ۴۵×۶۰
ز در درآ و شبستان ما منور کن شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
تاب بنفشه میدهد طرّه مشکسای تو شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد ستاره بدرخشید و‌ماه مجلس شد
شعر: #حافظ 
خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
1 0 1,207
750,000 تومانخرید اثر
ستاره بدرخشید و‌ماه مجلس شد شعر: #حافظ خط: #دکترعلی_اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط: دکترعلی اکبرنژاد
2 0 1,264
750,000 تومانخرید اثر
خط: دکترعلی اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هر ذرّه را با نام او چون خویش رقصان می کنم
وانگه به پیش دلبرم از دور زانو می زنم
شعر و خط: #اکبرنژاد
1 0 1,205
750,000 تومانخرید اثر
هر ذرّه را با نام او چون خویش رقصان می کنم وانگه به پیش دلبرم از دور زانو می زنم... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد چهارقل و حمد 
در ابعاد ۱۰۰× ۱۵۰ سانتیمتر
خط: #اکبرنژاد
3 0 1,171
1,500,000 تومانخرید اثر
چهارقل و حمد در ابعاد ۱۰۰× ۱۵۰ سانتیمتر خط: #اکبرنژاد