اثر خطاطی خاطره در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/72131

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی خطاطی خاطره آیه شریفه " امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء "
#معلی
3 0 760
70,000 تومانخرید اثر
آیه شریفه " امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء " #معلی

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید محمد نقوی
محمدشیخ میری
رضا مهدوی