هنر شعر و داستان : کاریکلماتور

13 روز تا شروع امتیاز دهی

بدون عنوان
بدون عنوان
مصطفی حمزه ضمیر
کاریکلماتور با مضمون اجتماعی سروده شده فروردین ماه سال هشتادو دو الیگودرز اثر:حم... ادامه
کاریکلماتور با مضمون اجتماعی
Loading