هنر سایر : نمایشگاه 100هنر فصل دوم

فصل دوم نمایشگاه آثار تجسمی 100 هنر اسفند 95

نمایشگاه گروهى هنرمندان ١٠٠هنر فصل دوم آثار خوشنویسى، نقاشیخط، نقاشى و عکاسى هن... ادامه
نقاشی هنرمند داوود پیراسبقی
نقاشی هنرمند نیلوفر صادقی
نقاشی هنرمند سجاد علیزاده
نقاشی هنرمند محسن نراقی
نقاشی هنرمند سجاد علیزاده
نقاشی هنرمند پوریا پورابراهیم
نقاشیخط هنرمند باربد یزدانی
نقاشیخط هنرمند باربد یزدانی
خوشنویسی هنرمندان مجید رستگار و مجید حری
خوشنویسی هنرمند عباس عزیزی
خوشنویسی هنرمندان مجید حری و سهیلا لشگری
خوشنویسی هنرمند مجید رستگار
نقاشی هنرمند حسن اجاقی
خوشنویسی هنرمند سهیلا لشگری
خوشنویسی هنرمند جواد فریدفتحی
نقاشیخط هنرمند حسن اجاقی
عکاسی هنرمندان محمدحسین محمد پور،بابک قاسمی محمدجواد آبجوشک
عکاسی هنرمندان بابک قاسمی و مریم حسنی
عکاسی هنرمندان سعید حیدری طاها مقدم بابک آزادبخت محمدمحمدپور محمدآبجوشک رضوان کیوان راد
نقاشی دیجیتال شادی بنی صدر
Loading