هنر موسیقی : چهارمضراب اصفهان

این قطعه می تواند ساخته خودتان یا دیگران باشد

16 روز تا شروع امتیاز دهی

کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان ضبط و پخش از شبکه کردست عراق
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان
کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار: کامران ایازی تمبک:... ادامه
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
بدون عنوان
Loading