هنر موسیقی : چهارمضراب اصفهان

5 روز تا شروع امتیاز دهی

کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار:... ادامه
ملودی #سیت_بیارم با ٦ خط
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
بدون عنوان
Loading