1. شاهین اسکندری
    Follow
  2. مدرس و نوازنده سه تار

قسمتی از هفت ضربی چهارگاه اثر استاد حسین علیزاده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ستاره احمدی
مصطفی محسنی
سروش کوشان