1. حسین اردشیری (سکوت)
    Follow
  2. #سکوت #ترانه_سرا #غزل_سرا #نویسنده

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محسن فریدونی
سید محسن شفیعی ( راهی)
احسان رستمیان