1. محسن سلیمانی
    Follow
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محسن سلیمانی سیاه مشق روی کاغذ ابروباد آهارمهره ابعاد اثر 100*70
8 0 3,882
2,200,000 تومانخرید اثر
سیاه مشق روی کاغذ ابروباد آهارمهره ابعاد اثر 100*70
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محسن سلیمانی ابعاد50*70مرکب و قلم روی مقوای گلاسه ضخیم
8 0 4,061
2,700,000 تومانخرید اثر
ابعاد50*70مرکب و قلم روی مقوای گلاسه ضخیم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی محسن سلیمانی نقاشیخط به روش تاشیسم ابعاد 50*70روی مقوای گلاسه ضخیم
8 0 6,906
2,500,000 تومانخرید اثر
نقاشیخط به روش تاشیسم ابعاد 50*70روی مقوای گلاسه ضخیم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد دهقانی
صلاح الدین پُردل
بهداد سپیانی